07136146518

شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع)

Category: پزشکان

دکتر سینا غیاثی

نام و نام خانوادگی دکتر سینا غیاثی شماره نظام پزشکی 65969 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی ۲۰۰۴ میلادی سال اخذ تخصص جراحی عمومی 2006 میلادی

دکتر اورانوس داسمه

نام و نام خانوادگی دکتر اورانوس داسمه شماره نظام پزشکی 72778 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی 1377 سال اخذ تخصص جراحی عمومی 1384 سال اخذ

دکتر سعید عبدالهی

نام و نام خانوادگی دکتر سعید عبدالهی شماره نظام پزشکی 88876 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی 1381 سال اخذ تخصص جراحی عمومی 1391 سال اخذ

دکتر غلامرضا معتضدیان

نام و نام خانوادگی دکتر غلامرضا معتضدیان شماره نظام پزشکی سال اخذ مدرک پزشکی عمومی سال اخذ تخصص جراحی عمومی سال اخذ فوق تخصص جراحی

دکتر سعید مرزبان

نام و نام خانوادگی دکتر علی ابراهیم حاتمی پور شماره نظام پزشکی سال اخذ مدرک پزشکی عمومی سال اخذ تخصص جراحی عمومی سال اخذ فوق

دکتر بهزاد خلعتبری

نام و نام خانوادگی دکتر بهزاد خلعتبری شماره نظام پزشکی 25516 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی سال اخذ تخصص جراحی عمومی سال اخذ فوق تخصص

دکتر ابراهیم حاتمی پور

نام و نام خانوادگی دکتر علی ابراهیم حاتمی پور شماره نظام پزشکی 30974 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی 1369 سال اخذ تخصص جراحی عمومی 1375

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

نام و نام خانوادگی دکتر علی اکبر خسروی نژاد شماره نظام پزشکی 20522 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی سال اخذ تخصص جراحی عمومی سال اخذ

دکتر حیدر علی نیکپور

نام و نام خانوادگی دکتر حیدر علی نیکپور شماره نظام پزشکی سال اخذ مدرک پزشکی عمومی سال اخذ تخصص جراحی عمومی سال اخذ فوق تخصص

دکتر علی اکبر محمدی

نام و نام خانوادگی دکتر علی اکبر محمدی شماره نظام پزشکی 47148 سال اخذ مدرک پزشکی عمومی 1366 سال اخذ تخصص جراحی عمومی 1382 سال