07136146518

شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع)

Category: جراحی های شکم

عمل جراحی لیپوماتیک
جراحی های شکم

راهنمای کامل جراحی لیپوماتیک

یکی از بزرگترین دغدغه های انسان امروزه تغییر لایف  استایل ها و عادات بد زندگی است تغذیه و ورزش نیز جز حیاتی سلامتی است البته