07136146518

شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع)

Category: جراحی ترمیمی

جراحی سوختگی
جراحی ترمیمی

انواع مختلف جراحی سوختگی

بسته به شدت سوختگی و سن بیمار، بازمانده آسیب سوختگی ممکن است به چندین نوع جراحی سوختگی مختلف نیاز داشته باشد  یا ممکن است انتخاب