07136146518

شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع)

هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی شیراز

دکتر محمد حسین رجبیان

دکتر محمدحسین رجبیان

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر علی اکبر محمدی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره

دکتر سعید مرزبان

دکتر سعید مرزبان

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اکبر خسری نژاد

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره

دکتر ابراهیم حاتمی پور

دکتر ابراهیم حاتمی پور

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره
خزانه دار هیئت مدیره

دکتر اورانوس داسمه

دکتر اورانوس داسمه

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره
نایب دبیر هیئت مدیره

دکتر سعید عبدالهی

دکتر سعید عبدالهی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

عضو هیئت مدیره