انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی
ایران شاخه فارس

این انجمن برخوردار از آموزشهای صاحب نظران شناخته شده جهانی، می باشد که نقطه عطفی در تبحر در کار جراحی ترمیمی و زیبائی را بوده است و جراحان پلاستیک کشورمان را بدان حدآشنا و توانا کرد که جراحی زیبائی را بسهولت و در نتیجه به نحو بسیار عالی در اختیار افرادی که نیاز به جراحی دارند قرار می دهد.
درباره انجمن
Previous
Next

انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران شاخه فارس

این انجمن برخوردار از آموزشهای صاحب نظران شناخته شده جهانی، می باشد که نقطه عطفی در تبحر در کار جراحی ترمیمی و زیبائی را بوده است و جراحان پلاستیک کشورمان را بدان حدآشنا و توانا کرد که جراحی زیبائی را بسهولت و در نتیجه به نحو بسیار عالی در اختیار افرادی که نیاز به جراحی دارند قرار می دهد.

عمل های زیبایی و ترمیمی

جدیدترین رویداد ها

جراحی صورت

هشدار جراحان پلاستیک به مردم/مراقب مداخله گران غیر پزشک باشید!

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی در ایران به مردم در مورد انجام هر گونه جراحی هشدار میدهد و از آن ها میخواهد که با آگاهی کامل پزشک خود را انتخاب کنند . همچنین از هموطنانمان خواسته شده که در دوران کرونا این مساله را جدی تر بگیرند و بدانند جراحی های پلاستیک در دوران […]

جدیدترین مقالات

جراحان پلاستیک

تشکل فعلی این انجمن از نخبگانی می باشند که دوره های کامل جراحی عمومی را گذرانده و پس از دریافت دوره های کامل تخصص جراحی عمومی نیز یک دوره کامل جراحی پلاستیک را میگذرانند آنگاه درجه فوق تخصص پلاستیک و زیبائی را دریافت می کنند.

انجمن‌های بین‌المللی پلاستیک و زیبایی